Bouw vraagt om grotere veiligheid

Een veilige bouwplaats verdient urgentie bij bouwers en opdrachtgevers!

Veilig werken in de bouw blijft een urgent probleem dat zowel door FNV Bouw als Arbo nadrukkelijk tot speerpunt is verheven. In de periode van 2014 tot verleden jaar liep het aantal arbeidsongevallen in de bouw op van 129 slachtoffers per 100.000 banen naar 158 slachtoffers in 2017. Een toename van liefst 22 procent. In 2017 verloren twaalf mensen het leven tijdens bouwwerkzaamheden, zo blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW. Bij niet-dodelijke ongevallen gaat het niet zelden om ernstige, blijvende verwondingen en/of langdurige revalidatie. Dit jaar hebben alle betrokken partijen beloofd: “Er moeten aantoonbaar minder ongevallen plaatsvinden, want het moet nu echt beter.”

 

Maar wat moet er concreet gebeuren om het hoge aantal ongevallen te verminderen?

 

In dit blog brengen we de meest voorkomende veiligheidsrisico’s onder de aandacht en geven antwoord op de vraag, welke maatregelen genomen moeten te worden.  

 

Veiligheidsregels en arbeidsrisico’s
Als belangrijkste oorzaken van dit hoge aantal ongevallen worden een slechte communicatie o.a. door de grote diversiteit aan nationaliteiten op de bouwplaats en onvoldoende toezicht aangemerkt. Verder zijn de grootste arbeidsrisico’s: valgevaar, het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en gewond raken door struikelen, uitglijden of verstappen.

 

Valgevaar
Meer dan de helft van alle ongevallen die op de bouwplaats gebeuren zijn het gevolg van een val van hoogte. Wettelijk moeten alle bouwvakkers op een hoogte van twee en een halve meter of meer steigers of stellingen gebruiken, maar ook hekwerken of leuningen. Ook moeten gevaarlijke zones, zoals kuilen, putten of openliggende vloeren, worden afgeschermd met bouwhekken.

 

Persoonlijke gehoorbescherming
De werkgevers zijn verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en hun medewerkers te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veilige kleding, schoeisel en hoofd- en gehoorbescherming. Bouwvakkers hebben met regelmaat te maken met geluidsoverlast door ratelende machines of gereedschappen. Wanneer dat lawaai de 80 dB(A) overstijgt is dat schadelijk voor het gehoor en dient de werkgever oordoppen of oorkappen aan te bieden ter bescherming. Nog beter is het om de machine af te schermen met een Demphek. Dit geluidswerende doek reduceert het geluid met maar liefst 20 dB.

 

Inrichting en logistiek
Ook een volledige beveiliging van de bouwplaats is van groot belang. Om de veiligheid op de bouwplaats te optimaliseren en ongewenste bezoekers te weren en vandalisme en diefstal te voorkomen, is het aan te raden te kiezen voor een adequate toegangscontrole. Je houdt niet alleen ongewenste bezoekers buiten de bouwplaats, maar hebt ook inzicht in welke personen zich op de bouwplaats bevinden.
Het toepassen van een ‘slimme’ logistiek zorgt er voor dat vandalisme en diefstal worden verminderd. Onder ‘slimme’ logistiek verstaan we het aanleveren van materialen just-in-time. Op die manier beperkt men de kans op diefstal en houdt men een beter overzicht over de aanwezige bouwmaterialen.

 

Voorkom struikelen en uitglijden
De kans op struikel- en valpartijen blijft natuurlijk altijd aanwezig. Maar je kunt wel zorgen dat de bouwplaats netjes is opgeruimd en overzichtelijk is ingericht. Markeer bijvoorbeeld gevaarlijke zones. Zorg voor het semi-permanent plaatsen van bouwhekken. Bevestig de hekken met klemmen aan omgevingspalen, waardoor de aanwezigheid van grote betonblokken wordt beperkt.

 

Ongehinderd passeren voor het publiek
Zie er ook op toe dat het publiek de bouwplaats ongehinderd kan passeren. Zeker binnenstedelijk waar veel mensen lopen, is het aan te bevelen om geschikte maatregelen te nemen. Ook het gebruik van Damwandhekken voorkomt onrust rondom de bouwplaats.