Veilige bouwterreinen van Shell tankstations

“Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen,” aldus Cees Pals.

Professioneel hekwerk kan op verschillende locaties ingezet worden ter beveiliging van terreinen en bezoekers. Tijdens festivals en sportevenementen bijvoorbeeld, maar ook bij het renoveren en bouwen van tankstations. Cees Pals, hoofduitvoerder bij Antea Group, weet daar alles van. Zoals nu, tijdens de arbeidsintensieve renovaties van diverse Shell brandstoftanks. Hier speelt hekwerk een belangrijke rol bij de veiligheid op- en rondom de tankstations.


“Blijven de Shell voorzieningen open dan dienen we extra maatregelen te treffen om veiligheid te garanderen. Hekwerk helpt ons hierbij”, aldus Cees Pals.

Duurzaam opereren
Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau, dat met ruim 3.500 medewerkers wereldwijd actief is. “Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen,” aldus Cees Pals. “Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. Alle facetten van bodembescherming bieden wij in eigen beheer aan, waardoor wij op een duurzame manier bijdragen aan een schoner milieu.

Cees houdt zich binnen Antea Group hoofdzakelijk bezig met de renovatie en nieuwbouw van Shell tankstations. In de praktijk vult hij zijn dagen met de organisatie op de werkvloer, zowel op financieel als op technisch vlak, maar ook met grondwerkzaamheden zoals het vernieuwen van brandstoftanks. Het juist inrichten van het terrein en het plaatsen van hekwerk ter beveiliging van de stations hoort ook tot zijn takenpakket. “En daar komt veel bij kijken”, meldt Cees. 

 

"Op dit moment is Antea Group bezig met het vernieuwen van diverse Shell tankstations."

 

Hekwerk en veilig renoveren
Op dit moment is Antea Group bezig met het vernieuwen van diverse Shell tankstations. Eens in de 15 jaar moeten de brandstoftanks gekeurd worden (eens in de 20 jaar als het gaat om een inwendige coating van een stalen tank). Sinds 2015 is het verplicht om enkel gecertificeerde tanks te gebruiken. Deze certificering wordt door de KIWA afgegeven; een onafhankelijke organisatie die onder andere water- en blusinstallaties en brandstoftanks keurt. Cees licht toe: “Als de tanks worden afgekeurd zijn er twee mogelijkheden: de deur gaat op slot of de tanks worden vervangen. Een keuze die relatief eenvoudig gemaakt wordt, aangezien het sluiten van tankstations direct geldverlies betekent.

De tankstations en de shops proberen ook tijdens de renovatie open te blijven. Dit om omzetderving zoveel mogelijk te voorkomen. “Logisch”, zegt Cees, “Daarom doet Antea Group er alles aan om aan deze wens gehoor te geven, mits de veiligheid van passanten en medewerkers gegarandeerd kan worden. Met onder andere de inzet van professioneel hekwerk en vluchtpoorten dragen wij bij aan de veiligheid rondom de renovatie.

 

Projectduur
De projectduur van de renovatie van tankstations is verschillend. Het kan 5 á 6 weken duren met een uitloop naar een project dat 12 weken in beslag neemt. Cees vertelt hierover: “Een groot project hoeft niet per definitie langer te duren dan een klein project. Dit is allemaal afhankelijk van de omgeving waar het tankstation zich bevindt en de randvoorwaarden vanuit bijvoorbeeld waterschappen. Zo zijn er verschillende brandstoftanks die in het water liggen doordat het grootste deel van Nederland onder het gemiddelde zeeniveau ligt. Om bij deze tanks te komen is bemaling nodig. En om ervoor te zorgen dat deze pompen of gemalen het terrein op mogen, moet je een vergunning aanvragen. Dit kost allemaal extra voorbereidingstijd en aandacht om het terrein hier juist op in te richten.

 

Veiligheid en duurzaamheid
Cees vervolgt: “Bij Antea Group staan veiligheid en duurzaamheid voorop. We werken aan duurzame oplossingen en toepassingen voor onze leefomgeving. Dit zie je in de praktijk goed terug in onze werkwijze; we maken op al onze werkterreinen zoveel mogelijk gebruik van zon- en windenergie.

"Dat veiligheid hoog in het vaandel staat, wordt ook vereist door opdrachtgever Shell."

 

Dat veiligheid hoog in het vaandel staat, wordt ook vereist door opdrachtgever Shell. Iedere medewerker van Antea Group die aan het werk gaat op een Shell terrein dient een pittig examen af te leggen en deel te nemen aan een screening. Ongeacht of je op kantoor werkt of de hele dag een schop in je handen hebt, je komt het terrein niet op zonder gecertificeerd te zijn. ‘Terecht’, aldus Cees.


Cees vertelt hierover: “Het werken op een Shell locatie is niet altijd zonder risico’s. Om deze reden is, naast het examen, ook het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Hierbij moet je denken aan brandwerende kleding en schoenen, helmen, brillen en handschoenen. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen voldoen aan hoge eisen. Hierdoor bieden ze niet alleen bescherming, maar zijn ze ook comfortabel. Dergelijke kleding zorgt ook voor het vergroten van de zichtbaarheid en veiligheid van de mensen op de werkvloer. In combinatie met hekwerk en vluchtroutes zetten wij alles op alles om het werken op dergelijke terreinen zo veilig mogelijk te maken”.

Hoewel het uitbreken van brand een gevaar is dat op de loer ligt tijdens werkzaamheden aan tankstations, is dit niet het enige gevaar. Tijdens het graven kunnen de medewerkers in contact komen met verontreinigde grond of water. Hierin kunnen toxische stoffen en micro-organismen aanwezig zijn die schadelijk zijn voor de gezondheid. Blootstelling is mogelijk door contact met de huid of het inademen van vrijkomende dampen. Al deze aspecten zorgen ervoor dat er strenge veiligheidseisen worden gesteld. En denk je dat je op alle mogelijke gevaren voorbereid bent, dan kan er altijd iets onverwachts gebeuren. “Wat zoal, vertel ik zo,” vervolgt Cees.

 

Hekwerk draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid
Tijdens de bouw en renovatie van de Shell tankstations wordt er nauw contact onderhouden met de omwonenden. We leggen ze uit wat er gaat gebeuren zodat duidelijk wordt dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Uit veiligheidsoogpunt hebben wij het liefst dat een pomp helemaal dichtgaat tijdens werkzaamheden, maar dit kost veel geld. Soms gaan de tankvoorzieningen dicht, maar blijft de shop gewoon open. Dit wordt vooraf met Shell besproken”, zo vertelt Cees. “Blijven de Shell voorzieningen open dan dienen we extra maatregelen te treffen om veiligheid te garanderen. Hekwerk helpt ons hierbij.”

Indien de winkel open blijft worden de lage dranghekken van Allfence geplaatst om de mensen te begeleiden naar de shop. Dit soort hekwerk wordt ook gebruikt om de opgravingen van de brandstoftanks af te zeten. Bij opgravingen dieper dan 80 centimeter eist Shell dat er een extra afzetting geplaatst wordt door middel van een barrièrehek. Dit is een relatief eenvoudige maatregel die direct bijdraagt aan extra beveiliging.


"Het bouwterrein zelf wordt ook volledig omheind met hekwerk, dit door middel van demphekken."


Het bouwterrein zelf wordt ook volledig omheind met hekwerk, dit door middel van demphekken. Deze zijn makkelijk te plaatsen en te verplaatsen. Ook vluchtpoorten zijn hier eenvoudig in te bouwen. Op ieder werkterrein wordt een veilige zone afgesproken, bijvoorbeeld bij de bouwkeet. Hier wordt rekening mee gehouden met het strategisch plaatsen van hekwerk en vluchtpoorten. Dit dient te zorgen voor veilige afscherming van het werkgebied, maar ook voor een snelle veilige uitgang in het geval van nood. “We hebben het eens meegemaakt dat een wiel van een vrachtwagen vanaf de snelweg met hoge snelheid op ons afgerold kwam. Geloof me, dan ben je blij dat stevig hekwerk de vaart afremt.”

Cees: “Alles draait om duurzaamheid en veiligheid. Onze visie hierop sluit precies aan op die van Allfence. Ik bekijk het werkterrein, reken uit hoeveel hekwerk er nodig is en bestel direct het benodigde hekwerk, waarna ik het binnen de afgesproken termijn geleverd krijg. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en er is veel keuze in hekwerk. Daarnaast is het belangrijk dat ik werk met robuuste, duurzame en kwalitatief hoogstaande hekken en poorten die mij helpen bij het creëren van een veilig werkklimaat”.