Veiligheid

Allfence is onderdeel van CRH plc. En loopt daarmee voorop in veilig werken. Wij hanteren dan ook de 16 Life Saving Rules, waarin de grondregels voor het voorkomen van dodelijke ongevallen zijn verwerkt. 

 

Downloads:

 

Regel 1. Veiligheid van (onder)aannemers

Allfence hanteert een pre kwalificatiesysteem voor (onder)aannemers. Dit doen we middels een veiligheidschecklist voor (onder)aannemers. Hiermee waarborgt Allfence dat haar onderaannemers evenals de eigen werknemers veilig werken.

 

Regel 2. Machineveiligheid

Ter voorkoming van beknelling door / tussen machines. Alle machines zijn afgeschermd volgens de CRH richtlijnen. Allfence beschikt over een systeem waar de bevoegdheid tot het verwijderen van afschermingen vastgelegd is. Alle interlock systemen worden op een regelmatige basis geïnspecteerd. Alle noodstoppen en trekkoorden voldoen aan de technische vereisten en worden minimaal twee keer per jaar visueel geïnspecteerd en een keer per jaar getest. Alle machines beschikken over een alarmsignaal voordat de machine opstart.

 

Regel 3. Veiligstellen van machines

Ter voorkoming van beknelling door / tussen machines.Deze regel heeft betrekking op de volgende energiebronnen:

  • Elektriciteit
  • Pneumatiek
  • Hydrauliek
  • Mechanische energie
  • Thermische energie

 

Regel 4. Elektrische veiligheid

Ter voorkoming van elektrocutie. Een keer per jaar wordt een checklist afgewerkt door een gekwalificeerde elektricien. Voedingskabels met zichtbare schade worden direct vervangen door verstevigde kabels.

 

Regel 5. Verkeersveiligheid op de locatie

Ter voorkoming van ongevallen met voertuigen beschikt Allfence over een verkeersveiligheid plan.

 

Regel 6. Veiligheid in heftrucks

Ter voorkoming van ongevallen met  heftrucks zijn snelheden aangepast. Heftrucks zijn voorzien van waarschuwingssystemen en uitgerust met een gordel en een zwaailamp op het dak van de heftruck. Alle heftruckbestuurders zijn opgeleid voor het besturen van de heftruck. En volgen structureel een opfriscursus.

 

Regel 7. Gebruik van mobile telefoons op de werkplek

Om ongevallen door gebruik van de mobiele communicatie middelen te voorkomen (voetgangers en bestuurders) heeft Allfence een beleid opgesteld. Dit omvat onder meer dat het gebruik van mobiele telefoons op de werkplek tot een minimum beperkt wordt, alle Allfence voertuigen zijn uitgerust met een hands free set of een Bluetooth systeem.

 

Regel 8. Veiligheid van transporteurs

Allfence beschikt over een procedure die verzekert dat iedere (ingehuurde) transporteur zich bewust is van onze eisen ten aanzien van veiligheid én dat we de implementatie van deze regels en de voortgang hiervan bij onze (ingehuurde) transporteurs kunnen monitoren.

 

Regel 9. Veiligheid tijdens bouwprojecten

Alle Allfence bouwprojecten voldoen aan de eisen uit:

  • Het “CRH Construction Project Protocol”
  • De “CRH Construction Project Safety Manual”

 

Regel 10. Aankoop en veiligheid

Bij het opstellen van de specificatie voor de aankoop van nieuwe installaties en machines worden veiligheidsonderwerpen in detail meegenomen.

 

Regel 11. Hijswerkzaamheden – Montage

Allfence beschikt over procedures (1) met betrekking tot  de pre kwalificaties van (onder) aannemers welke hijswerkzaamheden uitvoeren, (2) die borgt dat alle medewerkers die hijsmiddelen bedienen (zowel vaste hijsconstructies als mobiele hijsconstructies) getraind zijn in het bedienen van deze hijsmiddelen, (3)die borgt dat de risico analyse voor hijswerkzaamheden aandacht besteed aan de competenties van medewerkers, certificatie van de hijsmiddelen en het maximum hijsgewicht. Dit in lijn met het lokale beleid voor hijswerkzaamheden.

 

Regel 12. Werken op hoogte: valbeveiliging en vallende objecten

Er dient altijd een geleasete/gehuurde/gekochte hoogwerker aanwezig te zijn waar de aard van de organisatie de aanwezigheid van een dergelijk voertuig rechtvaardigt. De Allfence veiligheidskundige kan aan de hand van een risicoanalyse bepalen of de aanwezigheid benodigd is. Het gebruik van ladders wordt tot een minimum beperkt.

 

Regel 13. Herziening risicoanalyse voor het werken in besloten ruimten en voorkoming van contact met heet materiaal

Om de risico’s tijdens het werken in besloten ruimtes goed te kunnen beheersen worden er door Allfence twee wijzen van risicomanagement toegepast.

 

Regel 14. Alleen werken of werken op een afgelegen locatie

Alleen werken is voor Allfence medewerkers en onderaannemers niet toegestaan, tenzij een gedetailleerde risicoanalyse is uitgevoerd door de veiligheidsmedewerker. Alleen werken is niet toegestaan voor werkzaamheden met hoog risico zoals: breken, boren, onderhoudswerk (waaronder lassen, werk met banden of werken op hoogte), elektriciteitswerk, werken op hoogte, werken in besloten ruimtes of ander werk met een hoog risico op basis van de risicoanalyse.

3 criteria worden gehanteerd tijdens het uitvoeren van dergelijke risicoanalyses:

1. De gezondheid van de betrokken personen.

2. Communicatie: deze persoon dient een communicatiemiddel ter beschikken te hebben, bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

3. De persoon dient over gedetailleerde werkinstructies te beschikken.

 

Regel 15. Boren en explosieven

Allfence voert geen werkzaamheden uit met betrekking tot boren en/of explosieven. Indien dit bij uitzondering van toepassing is zullen de CRH procedures in acht worden genomen.

 

Regel 16. Overdruk van silo’s

Allfence beschikt niet over silo’s.  Indien dit bij uitzondering van toepassing is zullen de CRH procedures in acht worden genomen.

gezond-en-veilig-werken.jpg